Ақпаратты электронды өңдеу бөлімі

 
 
 
Ақпаратты электронды өңдеу бөлімінің жетекшісі
 
Байдуллаева Гаухар Хасановна

Мекен- жайы:  Бас ғимарат, 306 каб.

Байланыс тел.:  

 
 
 
 
 
 
 

Ақпаратты электронды өңдеу бөлімінің қызметкерлері

 

Ақпаратты электронды өңдеу бөлімінің негізгі міндеттері:

 

 • Заманауи компьютерлік технологиялар негізінде тест материалдарын жасау және қолдану процестеріне біркелкі ғылыми-әдістемелік және ғылыми-техникалық (бағдарламалық) ықпалды қамтамасыз ету;
 • Білім беру бағдарламаларын меңгеру деңгейін объективті бағалау мақсатында білім алушылардың білімдерін, ептіліктері мен дағдыларын бағалаудың заманауи тесттік технологияларын енгізуді ұйымдастыру;
 • Академиялық күнтізбеге сәйкес аралық аттестаттауды жүргізу үшін білім алушылардың білімін бағалаудың тесттік және басқа да бақылау түрлерінің мәліметтер базасын жасау;
 • Тест тапсырмаларын валидациядан өткізу процесін реттеу және бақылау.

 

Ақпаратты электронды өңдеу бөлімінің негізгі қызметтері:

 • Аралық аттестаттаудың тест тапсырмалары мен емтихан билеттерін дайындау үшін факультет/ЖМ емтихан түрлері бойынша ақпарат қабылдау;
 • Факультет/ЖМ бойынша тіркеу журналына тест тапсырмалары мен емтихан билеттерін тіркеу;
 • Тест тапсырмаларының, жазбаша және ауызша емтихан сұрақтарының мәліметтер базасын жасау және сақтау;
 • Аралық аттестаттау кезінде тест тапсырмаларының мәліметтер базасын жұмыс күйінде сақтау;
 • Аралық аттестаттау өткізу үшін тест тапсырмалары мен емтихан билеттерін өңдеу;
 • Оқытушылардың өңделген тест тапсырмаларын тексеруді ұйымдастыру, тексеру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді оқытушылармен жөндеу;
 • Аралық аттестаттаудың барлық пәндері мен ОЖСБ пәндері бойынша студенттер арасында сынама тестілеуді  ұйымдастыру және жүргізу;
 • ASUVUS электронды тізбесіне барлық пәндер бойынша тест тапсырмаларының номерін енгізу;
 • ОЖСБ пәндеріне жататын барлық пәндер бойынш атест тапсырмаларының базасын дайындау, қатысты пәндерді бір бағдарламаға біріктіру және компьютерлік класстарға енгізу.